abu simbel panorama

Abu simbel


Abu Simbel, de schat van Ramses II


Twee massieve rotstempels in Nubie, het zuiden van Egypte. Uitgehouwen uit de rotsen door Ramses II. Een blijvend monument opgedragen aan hemzelf en zijn vrouw en een symbool voor zijn oppermachtigheid bedoeld om de Nubiers te intimideren.
Een blijvend monument uit de dertiende eeuw voor Christus dat met het verstrijken van de tijd in onbruik raakte en langzaam verdween onder het zand van de woestijn. Een vergeten tempel vanaf de zesde eeuw voor Christus, tot de tempel in 1813 werd herontdekt. Het zou volgens de legende een lokale jongen genaamd ‘Abu Simbel’ zijn die een Zwitserse ontdekkingsreiziger naar de tempel leidde. Door het schuiven van het zand had de jongen af en toe de contouren van een bouwwerk zien verschijnen. Abu Simbel bestaat uit twee tempels, een grote voor Ramses II en een kleinere voor zijn vrouw Nefertari. De as van de tempel is zo gepositioneerd dat twee maal per jaar, in oktober en februari, de zon precies op drie van de vier in het heiligdom staande beelden valt. Het gehele complex is in de jaren zestig landinwaarts verhuisd om te voorkomen dat het water van de Nijl door de bouw van de Aswan Dam het monument zou overspoelen.